Privacy Policy

Updated 21/03/2020

TournamentsÖvriga Sverige
(Sweden only)

HUR DU DELTAR
Du deltar genom att ladda ner och köpa appen i ett helt år. Detta ska göras senast den 20 Augusti. Tävlingen gäller för dig med medlemskap i Svensk golfklubb. WatchItGolf kommer att dra två st vinnare av alla som har köpt Premium för helår vid 20 augusti för deltagande i lotteriet.

HUR VINNAREN UTSES/PRISER
Representant från Watchit AB kommer att dra en vinnare vid ett livesänt event på Facebook, den 21 Augusti.  
Vid uthämtning av priset skall ID uppvisas. Exakt datum för rundan med Anders beslutas med vinnarna.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

ANVÄNDANDE AV PERSONDATA
Vid köp av app och deltagande i tävlingen gives samtycke till registrering av namn och nödvändiga kontaktupplysningar.
De upplysningar som du ger i samband med tävlingen kommer uteslutande att vara tillgängliga för Watchit AB som ansvariga för tävlingen. Kontaktupplysningar kommer uteslutande användas för kontakt i samband med tävlingen. All personlig data som lämnas hanteras med säkerhet enligt GDPR.
Läs mer om vår integritetspolicy på hemsidan www.watchitgolf.com.

ÖVRIGT
Watchit AB  är inte ansvariga för eventuella tryckfel. Vid misstanke om fusk har Watchit AB rätten att utesluta deltagare. Anställda hos Watchit AB får inte delta i tävlingen. Veckefjärdens GC är inte involverade i tävlingen - varken i form av administration, sponsring eller annat sätt. Watchit AB har rätten att justera regler och villkor för tävlingen om nödvändigt. Frågor angående tävlingen hänvisas till WatchItGolf supportmail. Support@watchitgolf.com.